برقو الماس ماشینی سایز 3 woox آلمان

990,000 تومان

فروش برقو الماس ماشینی سایز 3 میلی متر woox آلمان

*قیمت برقو الماس woox چند است؟

*مشخصات ابعادی برقو الماس ماشینی مارپیچ woox آلمان؟

برقو چیست ؟

برقو یک ابزار کاربردی و دقیق در صنعت تراشکاری می باشد.از برقو برای بزرگ کردن و یا گرد کردن یک سوراخ که توسط مته ایجاد شده است استفاده می کنند.برای سایز کردن سوراخ هایی که نیاز است اندازه آنها بسیار دقیق باشد نیز از برقو استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع برقو های الماس woox آلمان می باشد

برقو الماس ماشینی سایز 4 woox آلمان

1,320,000 تومان

فروش برقو الماس ماشینی سایز 4 میلی متر woox آلمان

*قیمت برقو الماس woox چند است؟

*مشخصات ابعادی برقو الماس ماشینی مارپیچ woox آلمان؟

برقو چیست ؟

برقو یک ابزار کاربردی و دقیق در صنعت تراشکاری می باشد.از برقو برای بزرگ کردن و یا گرد کردن یک سوراخ که توسط مته ایجاد شده است استفاده می کنند.برای سایز کردن سوراخ هایی که نیاز است اندازه آنها بسیار دقیق باشد نیز از برقو استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع برقو های الماس woox آلمان می باشد

برقو الماس ماشینی سایز 4.5 woox آلمان

1,485,000 تومان

فروش برقو الماس ماشینی سایز 4.5 میلی متر woox آلمان

*قیمت برقو الماس woox چند است؟

*مشخصات ابعادی برقو الماس ماشینی مارپیچ woox آلمان؟

برقو چیست ؟

برقو یک ابزار کاربردی و دقیق در صنعت تراشکاری می باشد.از برقو برای بزرگ کردن و یا گرد کردن یک سوراخ که توسط مته ایجاد شده است استفاده می کنند.برای سایز کردن سوراخ هایی که نیاز است اندازه آنها بسیار دقیق باشد نیز از برقو استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع برقو های الماس woox آلمان می باشد

فروش برقو الماس ماشینی woox آلمان

فروش برقو الماس ماشینی woox -وکس آلمان در سایز های مختلف

مشخصات برقو الماس ماشینی ؟

با انتخاب هر سایز مشخصات ابعادی را نمایش می دهد

قیمت برقو الماس ماشینی؟

با انتخاب هر سایز قیمت را نمایش می دهد

برقو الماس ماشینی چیست؟

برقو الماس یک ابزار کاربردی و دقیق در صنعت تراشکاری می باشد.از برقو الماس برای بزرگ کردن و یا گرد کردن یک سوراخ که توسط مته ایجاد شده است استفاده می کنند.برای سایز کردن سوراخ هایی که نیاز است اندازه آنها بسیار دقیق باشد نیز از برقو الماس ماشینی استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع برقو های الماس woox -وکس آلمان می باشد