آدرس :

خیابان امام خمینی، نرسیده به بیمارستان سینا، پاساژ صنعتی نوایی، طبقه اول، پلاک27