نمایش 1–12 از 122 نتیجه

آنتی باکتریال B.N

آنتی باکتریال و گند زدایی آب صابون گند زدا و افزایش دهنده کارایی آب صابون با اضافه کردن آنتی باکتریال به محلول آب صابون باعث افزایش طول عمر مفید آن می گردد راهنمای مصرف : هر لیتر از آنتی باکتریال BN با 1000 لیتر امولسیون آب صابون حل می شود.

ابزار زن سنگ فرز تخت شیار 2 سانتی متر بول پاور-bull power

300,000 تومان

فروش ابزار زن تخت 2 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن تخت 2 سانتی؟

ابزار زن تخت چیست؟

ابزار زن شیار تخت که با نام ابزار چفت زن سنگ نیز شناخته می شود با قطر 75 میلی متری و در ضخامت مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن تخت برا صاف کردن سطوح سنگی تیز مورد استفاده قرار می گیرد .از ابزار زن شیار تخت برای ایجاد شیار صاف بر روی سنگ نیز استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد
 

ابزار زن سنگ فرز تخت شیار 3 سانتی متر بول پاور-bull power

450,000 تومان

فروش ابزار زن تخت 3 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن تخت 3 سانتی؟

ابزار زن تخت چیست؟

ابزار زن شیار تخت که با نام ابزار چفت زن سنگ نیز شناخته می شود با قطر 75 میلی متری و در ضخامت مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن تخت برا صاف کردن سطوح سنگی تیز مورد استفاده قرار می گیرد .از ابزار زن شیار تخت برای ایجاد شیار صاف بر روی سنگ نیز استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد

ابزار زن سنگ فرز تخت شیار 4 سانتی متر بول پاور-bull power

600,000 تومان

فروش ابزار زن تخت 4 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن تخت 4 سانتی؟

ابزار زن تخت چیست؟

ابزار زن شیار تخت که با نام ابزار چفت زن سنگ نیز شناخته می شود با قطر 75 میلی متری و در ضخامت مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن تخت برا صاف کردن سطوح سنگی تیز مورد استفاده قرار می گیرد .از ابزار زن شیار تخت برای ایجاد شیار صاف بر روی سنگ نیز استفاده می شود
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد (لب پله) 2 سانتی متر بول پاور-bull power

300,000 تومان

فروش ابزار زن نیم گرد 2 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن نیم گرد 2 سانتی؟

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد-لب پله چیست؟

ابزار زن لب پله با قطر 75 میلی متری و با قطر های مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن لب پله نیم گرد برای ایجاد طرح لب پله رو سنگ کابینت و گرد کردن لب سنگ ها قابل استفاده است
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد
 

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد (لب پله) 3 سانتی متر بول پاور-bull power

450,000 تومان

فروش ابزار زن نیم گرد 3 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن نیم گرد 3 سانتی؟

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد-لب پله چیست؟

ابزار زن لب پله با قطر 75 میلی متری و با قطر های مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن لب پله نیم گرد برای ایجاد طرح لب پله رو سنگ کابینت و گرد کردن لب سنگ ها قابل استفاده است
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد (لب پله) 4 سانتی متر بول پاور-bull power

600,000 تومان

فروش ابزار زن نیم گرد 4 سانتی متر بول پاور-bull power

قیمت ابزار زن نیم گرد 4 سانتی؟

ابزار زن سنگ فرز نیم گرد-لب پله چیست؟

ابزار زن لب پله با قطر 75 میلی متری و با قطر های مختلف به تولید می رسد.از ابزار زن لب پله نیم گرد برای ایجاد طرح لب پله رو سنگ کابینت و گرد کردن لب سنگ ها قابل استفاده است
سنتر تراش وارد کننده انواع ابزارزن های سنگ فرز با برند تجاری bull power می باشد

الماس VBMT 160404-PM 4225 سندویک

1,100,000 تومان

-فروش اینسرت-الماس VBMT 160404-PM 4225 سندویک

-فروش اینسرت-الماس VBMT 331-PM 4225

-مشخصات الماس vbmt -سرعت براده برداری الماس vbmt -الماس vbmt اصلی -از کجا الماس vbmt اصلی بخریم؟

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک به قیمت وارداتی می باشد

الماس VBMT160408-PM 4315 سندویک

1,050,000 تومان

-فروش اینسرت-الماس VBMT 160408-PM 4315 سندویک

-فروش اینسرت-الماس VBMT 332-PM 4315

-مشخصات الماس vbmt -سرعت براده برداری الماس vbmt -الماس vbmt اصلی -از کجا الماس vbmt اصلی بخریم؟

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک به قیمت وارداتی می باشد

الماس برش-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

870,000 تومان

فروش الماس-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

قیمت الماس برش 4 میلی متر

برای مشاهده کاتالوگ اینسرت برش 4 میلی متر سندویک

کلیک کنید

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک می باشد.تمامی اینسرت ها به قیمت وارداتی عرضه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر 3میل N123E2-0300-0002-GF 1125سندویک

1,200,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر 6 میل N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

1,100,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد