کولیس ها ابزارهای اندازه گیری دقیقی هستند که برای اندازه گیری فاصله بین دو طرف مقابل یک جسم استفاده می شوند کولیس به 3 قسمت اصلی ورنیه دیجیتال و ساعتی تقسیم می شود. کولیس های ورنیه از مقیاس کشویی برای اندازه گیری استفاده می کنند، کولیس های صفحه دارای صفحه ای برای خواندن آسان هستند و کولیس های دیجیتال اندازه گیری ها را بر روی نمایشگر دیجیتال ارائه می دهند. کولیس ها می توانند ابعاد داخلی و خارجی و همچنین عمق را اندازه گیری کنند. آنها معمولاً در مهندسی، فلزکاری، نجاری و علوم برای دستیابی به اندازه گیری های دقیق استفاده می شوند.

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

کولیس آنالوگ ورکا

فروش انواع کولیس آنالوگ ورکا (werka) ساخت آلمان

قیمت کولیس ساعتی -آنالوگ ورکا (werka)

انواع کولیس ساعتی ورکا

1:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 15 سانتی دقت 0.02 2:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 20 سانتی دقت 0.02 3:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 30 سانتی دقت 0.02 4:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 10 سانتی دقت 0.01 5:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 20 سانتی دقت 0.01 6:کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا 30 سانتی دقت 0.01 سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس ساعتی-آنالوگ ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس استنلس استیل ورکا-werka آلمان

کولیس استنلس استیل ورکا-کولیس ورنیه werka آلمان

قیمت کولیس استنلس استیل ورکا

انواع کولیس ورنیه  ورکا:

1:کولیس استنلس استیل ورکا 15 سانتی متر 2:کولیس استنلس استیل ورکا 20 سانتی متر 3:کولیس استنلس استیل ورکا 30 سانتی متر سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات کولیس استنلس استیل ورکا آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس چرخ دنده دیجیتال ورکا

19,500,000 تومان

فروش انواع کولیس دیجیتال چرخ دنده ورکا-WERKAآلمان

قیمت کولیس چرخ دنده ورکا-WERKA

انواع کولیس دیجیتال چرخ دنده ورکا-WERKA

1:کولیس چرخ دنده ورکا سایز M1-M25 دقت 0.01

2:کولیس چرخ دنده ورکا سایز M5-M50 دقت 0.01

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات کولیس دیجیتال چرخ دنده  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس دیجیتال استنلس استیل آسیمتو

1,100,000 تومان

انواع کولیس دیجیتال استنلس استیل با ضمانت کالیبره -قیمت کولیس دیجیتال آسیمتو

کولیس چیست؟

کولیس دیجیتال وسیله ای است برای اندازه گیری دقیق طول عمق و قطر یک قطعه

1:کولیس دیجیتال 10 سانتی متر

2:کولیس دیجیتال 15 سانتی متر

3:کولیس دیجیتال 20 سانتی متر
4:کولیس دیجیتال 30 سانتی متر
    تمامی کولیس های دیجیتال استنلس استیل آسیمتو با برگه کالیبراسیون ارائه میگردد. سنتر تراش مفتخر است تمامی کولیس هارا با 6 ماه ضمانت به مشتریان خود ارائه دهد. مشخصات بیشتر در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

کولیس دیجیتال خارج شیار ورکا

3,900,000 تومان

فروش کولیس دیجیتال خارج شیار ورکا-WERKA آلمان

قیمت کولیس دیجیتال خارج شیار ورکا

انواع کولیس خارج شیار ورکا:

کولیس دیجیتال خارج شیار ورکا-WERKA سایز 15 سانتی دقت 0.01

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس دیجیتال خارج شیار ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس دیجیتال داخل شیار ورکا

7,500,000 تومان

فروش انواع کولیس داخل شیار ورکا-WERKA آلمان

قیمت  کولیس دیجیتال داخل شیار ورکا

انواع کولیس دیجیتال داخل شیار ورکا:

1:کولیس داخل شیار ورکا 15 سانتی دقت 0.01

2:کولیس داخل شیار ورکا 20 سانتی دقت 0.01

3:کولیس داخل شیار ورکا 30 سانتی دقت 0.01

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات کولیس دیجیتال داخل شیار ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)  

کولیس دیجیتال ضخامت لوله ورکا

5,500,000 تومان

فروش کولیس دیجیتال ضخامت لوله ورکا-WERKA آلمان

قیمت کولیس دیجیتال ضخامت لوله ورکا

انواع کولیس دیجیتال ضخامت لوله ورکا:

کولیس دیجیتال ضخامت لوله ورکا 15 سانتی دقت 0.01

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس دیجیتال ضخامت لوله  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس دیجیتال ضد آب (IP67)دقت 0.001 ورکا-VERKA آلمان

کولیس دیجیتال ضدآب (IP67) دقت 0.001 ورکا-VERKA آلمان-فروش کولیس دیجیتال ضد آب ورکا آلمان

قیمت کولیس دیجیتال دقت 0.001 ورکا آلمان -انواع کولیس دیجیتال ضد آب ورکا آلمان

1:کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) دقت 0.001 ورکا 15 سانتی متر 2:کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) دقت 0.001 ورکا 20 سانتی متر 3:کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) دقت 0.001 ورکا 30 سانتی متر
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد

مشخصات کولیس دیجیتال ضدآب(IP67) دقت 0.001 ورکا-VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

 

کولیس دیجیتال ضد آب(IP67)ورکا-VERKA آلمان

کولیس دیجیتال ضد آب ورکا-VERKA آلمان-فروش کولیس دیجیتال ضد آب ورکا-VERKA آلمان

قیمت کولیس دیجیتال ضد آب ورکا-VERKA آلمان

انواع کولیس دیجیتال IP67 ورکا:

1:کولیس دیجیتال ضد آب(IP67) ورکا 15 سانتی متر 2:کولیس دیجیتال ضد آب(IP67) ورکا 20 سانتی متر 3:کولیس دیجیتال ضد آب (IP67) ورکا 30 سانتی متر
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس دیجیتال ضد آب IP67 ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس دیجیتال ورکا-werka

فروش انواع کولیس های دیجیتال ورکا-werka ساخت آلمان

قیمت کولیس دیجیتال ورکا -werka

انواع کولیس دیجیتال ورکا-werka

1:کولیس دیجیتال ورکا 15 سانتی متر دقت 0.01 2:کولیس دیجیتال  ورکا 20 سانتی متر دقت0.01

3:کولیس دیجیتال  ورکا 30 سانتی متر دقت 0.01

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات کولیس دیجیتال ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس ساعتی ورکا(werka ) آلمان

2,100,000 تومان

کولیس ساعتی ورکا-کولیس ساعتی werka آلمان

مشخصات کولیس ساعتی ورکا-werka آلمان

 • جنس بدنه کولیس ساعتی از فولاد ضد زنگ می باشد
 • کولیس ساعتی ورکا دقت یک صدم و سه صدم را پشتیبانی می کند
 • کولیس ساعتی طوری طراحی شده که ضد ضربه باشد
 • کولیس ساعتی دارای پیچ ثابت  در بالا بدنه است
 • میله با عمق مسطح
 • کولیس ساعتی ورکا اندازه گیری 4 طرفه را پشتیبانی می کند
 • نمودار اندازه گیری نخ در سطح پشتی
 • در جعبه پلاستیکی
 • با برگه کالیبراسیون

انواع کولیس ساعتی ورکا:

1:کولیس ساعتی ورکا 15 سانتی متر 2:کولیس ساعتی استنلس استیل ورکا 20 سانتی متر 3:کولیس ساعتی ورکا 30 سانتی متر
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد

تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد

مشخصات کولیس ساعتی ورکا آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس عمق سنج استیل ورکا

2,700,000 تومان

فروش انواع کولیس عمق سنج استنلس استیل ورکا-WERKA آلمان

قیمت کولیس عمق سنج استنلس استیل ورکا

مشخصات کولیس عمق سنج استنلس استیل ورکا (پایین صفحه)

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد
تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد

معرفی و فروش انواع و اقسام کولیس های معمولی و دیجیتال ورکا-werka

 

تو این مقاله ما با انواع کولیس ها و کاربرد و ویژگی آنها آشنا می شویم

کولیس ها ابزارهای اندازه گیری دقیقی هستند که در صنایع و رشته های مختلف برای تعیین دقیق ابعاد اجسام استفاده می شوند. از ساخت و مهندسی گرفته تا نجاری و فلزکاری، کولیس ها نقش مهمی در تضمین کیفیت، ثبات و دقت دارند. در این راهنمای جامع، انواع مختلف کولیس‌های موجود، ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها و نحوه استفاده مؤثر از آنها در برنامه‌های مختلف را بررسی خواهیم کرد.

 

 1. انواع کولیس:

 

کولیس ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای وظایف و محیط های اندازه گیری خاصی طراحی شده اند. رایج ترین انواع کولیس عبارتند از:

 

کولیس ورنیه :

کولیس ورنیه یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین انواع کولیس است. آنها از یک مقیاس اصلی و یک مقیاس ورنیه کشویی تشکیل شده اند که امکان قرائت اندازه گیری دقیق را فراهم می کند. مقیاس اصلی معمولاً برحسب میلی متر یا اینچ درجه بندی می شود، در حالی که مقیاس ورنیه اندازه گیری های کسری اضافی را ارائه می دهد.

Introduction and sale of werka calipers

کولیس ساعتی –آنالوگ :

کولیس های ساعتی  دارای نشانگر شماره گیری هستند که اندازه گیری ها را روی یک صفحه مدور نمایش می دهد. آنها خوانایی و سهولت استفاده بیشتری را در مقایسه با کولیس های ورنیه ارائه می دهند و آنها را در محیط های تولید و ماشینکاری که اندازه گیری های سریع و دقیق ضروری است محبوب می کند.

 

کولیس دیجیتال:

کولیس های دیجیتال مجهز به نمایشگر دیجیتال الکترونیکی هستند که خوانش های اندازه گیری آنی و دقیق را ارائه می دهد. آنها بالاترین سطح دقت و تکرارپذیری را ارائه می دهند، و آنها را برای کاربردهایی که اندازه گیری های دقیق در آنها حیاتی است، ایده آل می کند. کولیس های دیجیتال اغلب دارای ویژگی های اضافی مانند تنظیم صفر، خروجی داده و تبدیل واحد و ضد آب هستند.

Introduction and sale of werka calipers

کولیس بیرونی :

کولیس های بیرونی برای اندازه گیری ابعاد خارجی اجسام مانند قطر، عرض یا ضخامت طراحی شده اند. آنها دارای دو پایه با سطوح اندازه گیری مسطح یا گرد هستند که می توان آنها را به گونه ای تنظیم کرد که در اطراف جسم مورد اندازه گیری قرار گیرد.

Introduction and sale of werka calipers

کولیس داخلی:

کولیس های داخلی که به آن کولیس های داخلی یا تقسیم کننده نیز می گویند، برای اندازه گیری ابعاد داخلی اجسام مانند قطر سوراخ یا فاصله بین دو سطح متضاد استفاده می شود. آنها دارای دو پایه با انتهای نوک تیز هستند که می توان آنها را در دهانه یا شکاف قرار داد تا اندازه گیری شود.

Introduction and sale of werka calipers

کولیس تقسیم کننده:

کولیس های تقسیم کننده که به آنها تقسیم کننده های فنری نیز گفته می شود، ابزارهای همه کاره ای هستند که برای علامت گذاری یا انتقال اندازه گیری ها از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شوند. آنها از دو پایه تشکیل شده اند که توسط یک مکانیزم لولا به هم متصل شده اند و معمولاً در نجاری، فلزکاری و نقشه کشی استفاده می شوند

  Introduction and sale of werka calipers

  2.نحوه استفاده از کولیس:

   

 

استفاده موثر از کولیس نیازمند تکنیک مناسب و توجه به جزئیات است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه استفاده از کولیس آورده شده است:

 

انتخاب نوع مناسب کولیس:

نوع مناسب کولیس را بر اساس وظیفه اندازه گیری خاص و ویژگی های جسم مورد اندازه گیری انتخاب کنید. عواملی مانند اندازه، شکل و ترکیب مواد را در نظر بگیرید.

 

کولیس را بازرسی کنید:

قبل از استفاده، کولیس ها را از نظر هرگونه آسیب، سایش یا بی نظمی که ممکن است بر دقت یا عملکرد آنها تأثیر بگذارد، بازرسی کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات متحرک به درستی کار می کنند و سطوح اندازه گیری تمیز و عاری از زباله هستند.

 

صفر کردن کولیس:

در صورت استفاده از کولیس های دیجیتال یا ساعتی، کولیس ها را صفر کنید تا یک نقطه مرجع برای اندازه گیری های دقیق ایجاد شود. فک ها یا سطوح اندازه گیری را کنار هم قرار دهید و دکمه صفر یا تنظیم مجدد را فشار دهید تا نمایشگر به صفر برسد.

 

جاگذاری کولیس:

کولیس ها را در اطراف جسم مورد اندازه گیری قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که سطوح اندازه گیری با نقاط یا سطوح مناسب تماس دارند. برای اندازه گیری های بیرونی، فک ها یا پاها را در اطراف لبه های بیرونی جسم قرار دهید. برای اندازه گیری های داخلی، فک ها یا پاها را در دهانه یا شکافی که قرار است اندازه گیری شود وارد کنید

 

خواندن کولیس:

مقدار اندازه گیری نمایش داده شده بر روی ترازو یا صفحه کولیس را بخوانید. مراقب باشید که اندازه گیری را در نقطه ای که فک ها یا پاها با جسم تماس پیدا می کنند بخوانید تا از دقت اطمینان حاصل شود. در صورت استفاده از کولیس دیجیتال، اندازه گیری در واحد اندازه گیری مورد نظر (به عنوان مثال، میلی متر، اینچ) روی صفحه دیجیتال نمایش داده می شود.

 

ثبت اندازه گیری:

مقدار اندازه گیری به دست آمده از کولیس ها را برای مستندسازی و اهداف مرجع ثبت کنید. به هر گونه اطلاعات اضافی، مانند تاریخ، زمان، و محل اندازه گیری، و همچنین هرگونه مشخصات یا تلورانس مربوطه توجه داشته باشید.

 

در صورت لزوم تکرار کنید:

در صورت نیاز به چندین اندازه گیری، در صورت لزوم این فرآیند را تکرار کنید و در صورت استفاده از کولیس دیجیتال یا شماره گیری، مراقب باشید که بین اندازه گیری ها کولیس ها را به صفر برسانید. با حفظ فشار و تماس ثابت با جسم مورد اندازه‌گیری، ثبات و تکرارپذیری را تضمین کنید.

 

نگهداری و نگهداری کولیس ها:

پس از استفاده، کولیس ها را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید تا هرگونه کثیفی، روغن یا زباله پاک شود. کولیس ها را در یک کیف یا کیسه محافظ نگهداری کنید تا از آسیب دیدن آن ها جلوگیری کنید و طول عمر آنها را تضمین کنید. از قرار گرفتن در معرض دماهای شدید، رطوبت، یا مواد خورنده که ممکن است دقت و عملکرد کولیس ها را در طول زمان کاهش دهند، خودداری کنید.

کولیس ها در طیف وسیعی از صنایع و رشته ها کاربرد دارند، از جمله:

3.کاربرد های کولیس

ساخت و مهندسی:

در ساخت و مهندسی، کولیس برای بازرسی ابعاد، کنترل کیفیت و ماشینکاری دقیق استفاده می شود. آنها ابزارهای ضروری برای اطمینان از دقت و سازگاری قطعات، اجزا و مجموعه های ماشینکاری شده هستند.

 

نجاری:

در نجاری از کولیس برای اندازه گیری و علامت گذاری ابعاد، انتقال اندازه گیری ها و بررسی تناسب و تراز اتصالات و اجزاء استفاده می شود. آنها ابزارهای ضروری برای ایجاد پروژه های چوبی دقیق و با کیفیت هستند.

 

فلزکاری و ماشینکاری:

در فلزکاری و ماشینکاری از کولیس برای اندازه گیری ابعاد قطعات، اجزاء و قطعات فلزی استفاده می شود. آنها ابزارهای ضروری برای عملیات ماشینکاری مانند تراشکاری، فرزکاری، حفاری و سنگ زنی هستند، جایی که دقت و دقت بسیار مهم است.

 

خودرو و هوافضا:

در صنایع خودروسازی و هوافضا از کولیس برای بازرسی ابعادی، تضمین کیفیت و مونتاژ قطعات خودرو و هواپیما استفاده می شود. آنها نقش مهمی در تضمین ایمنی، عملکرد و قابلیت اطمینان محصولات خودرو و هوافضا دارند.

 

پزشکی و مراقبت های بهداشتی:

در زمینه های پزشکی و بهداشتی، کولیس ها برای اندازه گیری ابعاد بدن، ارزیابی رشد و تکامل و نظارت بر سلامت بیمار استفاده می شود. آنها معمولاً در تخصص هایی مانند ارتوپدی، اطفال و پوست برای تشخیص و درمان بیماری های مختلف استفاده می شوند.

 

آموزش و پژوهش:

در مؤسسات آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقاتی از کولیس برای آموزش، یادگیری و انجام آزمایش های علمی استفاده می شود. آنها ابزارهای ارزشمندی برای دانش آموزان، مربیان و محققین هستند که یادگیری و اکتشاف عملی را در زمینه هایی مانند فیزیک، مهندسی و زیست شناسی تسهیل می کنند.

 


نتیجه

کولیس ها ابزاری ضروری هستند که نقش مهمی در صنایع و رشته های مختلف ایفا می کنند و امکان اندازه گیری دقیق و منحصر به فرد ابعاد، شکل ها و فواصل را فراهم می کنند. با طیف گسترده ای از انواع و پیکربندی های موجود، کولیس ها تطبیق پذیری، قابلیت اطمینان و دقت را برای بسیاری از کاربردها، از تولید و مهندسی گرفته تا نجاری و مراقبت های بهداشتی، ارائه می دهند. با درک انواع مختلف کولیس ها و نحوه استفاده موثر از آنها، افراد و سازمان ها می توانند به نتایج برتر دست یابند و از کیفیت، ثبات و دقت در کار خود اطمینان حاصل کنند.