کولیس جوش لوله ورکا

2,800,000 تومان

فروش کولیس جوش لوله ورکا-werka

قیمت کولیس جوش لوله ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات کولیس جوش لوله ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)  

گیج جوش منحنی ورکا

2,500,000 تومان

فروش گیج جوش منحنی ورکا-werka

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات فروش گیج جوش منحنی  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

گیج جوشکاری 40 میلی متری ورکا

2,300,000 تومان

فروش کولیس جوشکاری 0-40 میلی متری ورکا-werka

قیمت کولیس جوشکاری ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس جوشکاری 0-40 میلی متری  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

گیج جوشکاری 60 میلی متری ورکا

2,400,000 تومان

فروش کولیس جوشکاری 0-60 میلی متری ورکا-werka

قیمت کولیس جوشکاری ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس جوشکاری 0-60 میلی متری ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

گیج جوشکاری دیجیتال ورکا

3,300,000 تومان

فروش کولیس جوشکاری دیجیتال ورکا-werka

قیمت کولیس جوشکاری دیجیتال ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس جوشکاری دیجیتال  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)