دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ورکا

363,000,000 تومان

فروش دستگاه التراسونیک (سختی سنج فلزات و پلاستیک) ورکا-werka

قیمت دستگاه سختی سنج فلزات و پلاستیک ورکا

دستگاه الترا سونیک چیست؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات دستگاه الترا سونیک(سختی سنج فلزات و پلاستیک)ورکا-werka در پایین صفحه

دستگاه سختی سنج راکول ورکا

210,000,000 تومان

فروش دستگاه سختی سنج راکول(دیجیتال) ورکا-werka

قیمت دستگاه سختی سنج راکول ورکا

دستگاه سختی سنج راکول چیست؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات دستگاه سختی سنج دیجیتال راکول ورکا-werka در بخش توضیحات(پایین صفحه)

دستگاه سختی سنج فلزات ورکا

54,000,000 تومان

فروش دستگاه سختی سنج فلزات ورکا-werka

قیمت دستگاه سختی سنج ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات دستگاه سختی سنج فلزات ورکا-werka در پایین صفحه

دستگاه سختی سنج لمسی ورکا

84,900,000 تومان

فروش دستگاه سختی سنج فلزات لمسی ورکا-werka

قیمت دستگاه سختی سنج فلزات لمسی ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات دستگاه سختی سنج فلزات ورکا-werka در پایین صفحه (توضیحات)