مکرومتر داخل سه فک ورکا

19,500,000 تومان

فروش انواع میکرومتر داخل سه فک ورکا-werka

قیمت میکرومتر داخل سه فک ورکا

انواع میکرومتر داخل سه فک ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر داخل سه فک ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

مکرومتر داخل لوله دیجیتال ضد آب ورکا

31,200,000 تومان

فروش انواع میکرومتر داخل لوله دیجیتال ضد آب ورکا-werka

قیمت میکرومتر داخل لوله دیجیتال ضد آب ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.   سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر داخل لوله ضد آب  -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

میکرومتر خارج دیجیتال ضدآب خروجی کابل USB ورکا

9,900,000 تومان

فروش انواع میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب ورکا-werka

انواع میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب ورکا

قیمت میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.
  سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات مکرومتر خارج دیجیتال ضد آب  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
   

میکرومتر خارج سنج سرگرد معمولی ورکا

3,300,000 تومان

فروش انواع میکرومتر خارج سرگرد معمولی ورکا-werka

قیمت میکرومتر خارج سنج سرگرد معمولی ورکا

انواع میکرومتر خارج سنج سرگرد معمولی ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود. سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر خارج سنج معمولی ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

میکرومتر خارج سنج ورکا

4,500,000 تومان

فروش انواع میکرومتر خارج سنج ورکا-werka

قیمت میکرومتر خارج سنج

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود. سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
قیمت میکرومتر خارج سنج  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

میکرومتر خارج ضد آب دیجیتال ورکا

16,800,000 تومان

فروش انواع میکرومتر خارج ضد آب دیجیتال ورکا-werka

قیمت میکرومتر خارج ضد آب دیجیتال ورکا-werka

مشخصات میکرومتر خارج ضد آب دیجیتال ورکا-werka

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

میکرومتر خارج میله ای ورکا

فروش انواع میکرومتر خارج میله ای ورکا-werka

قیمت میکرومتر خارج میله ای ورکا

انواع میکرومتر خارج لوله ای

میکرمتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.
سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر خارج میله ای ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

میکرومتر داخل سه فک سری کامل ورکا

75,000,000 تومان

فروش انواع میکرومتر داخل سه فک سری کامل ورکا-werka

قیمت میکرومتر داخل سه فک سری کامل ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.   سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر داخل سه فک سری کامل  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

میکرومتر داخل ورکا

6,300,000 تومان

فروش انواع میکرومتر داخل ورکا-werka آلمان

قیمت میکرومتر داخل ورکا

انواع میکرومتر داخل ورکا

میکرومتر چیست؟

میکرومتر که گاهی به عنوان گیج پیچ میکرومتری نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ کالیبره شده است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء[1] در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین در بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه‌شناسی مانند دایل، ورنیر استفاده می‌شود. و کولیس های دیجیتال. میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند (انتهای متضاد که با یک قاب به هم متصل می شوند). دوک پیچی است که بسیار دقیق تراشیده شده است و جسم مورد اندازه گیری بین دوک و سندان قرار می گیرد. دوک با چرخاندن دستگیره جغجغه یا انگشتانه حرکت می کند تا زمانی که جسم مورد اندازه گیری به آرامی توسط دوک و سندان لمس شود.   سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات میکرومتر داخل  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

میکومتر خارج معمولی ورکا

3,500,000 تومان

فروش انواع میکرومتر خارج معمولی ورکا-werka

قیمت مکرومتر خارج معمولی ورکا

انواع میکرومتر خارج معمولی ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد

مشخصات میکرومتر خارج معمولی ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)