تری دی تستر ورکا

54,300,000 تومان

فروش تری دی تستر - 3D TESTER ورکا-WERKA

قیمت تری دی تستر ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-WERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات تری دی تستر-3D TESTER ورکا-WERKA

ساعت اندیکاتور دیجیتال ورکا

11,000,000 تومان

فروش ساعت اندیکاتور دیجیتال(صفحه نمایش به صورت آنالوگ) ورکا-werka

قیمت ساعت اندیکاتور دیجیتال ورکا

ساعت اندیکاتور چیست و کاربرد آن در صنعت؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
تمامی سوالات در مورد ساعت اندیکاتور دیجیتال  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

ساعت اندیکاتور دیجیتال ورکا

9,900,000 تومان

فروش ساعت اندیکاتور دیجیتال ورکا-werka

قیمت ساعت اندیکاتور دیجیتال ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات و کاربرد ساعت اندیکاتور دیجیتال  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

ساعت اندیکاتور طول بلند ورکا

5,500,000 تومان

فروش ساعت اندیکاتور طول بلند ورکا-werka

قیمت ساعت اندیکاتور طول بلند ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات ساعت اندیکاتور طول بلند ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

ساعت اندیکاتور ورکا

6,700,000 تومان

فروش ساعت اندیکاتور آنالوگ ورکا-werka

قیمت ساعت اندیکاتور ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات و انواع ساعت اندیکاتور (آنالوگ) ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

ساعت شیطانکی ورکا

9,900,000 تومان

فروش ساعت شیطانکی ورکا-werka

قیمت ساعت شیطانکی ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات ساعت شیطانکی ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

ضخامت سنج دیجیتال ورکا

8,800,000 تومان

فروش ضخامت سنج دیجیتال ورکا-werka

قیمت ضخامت سنج دیجیتال ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد مشخصات -
انواع-مشخصات-شرایط نگهداری ضخامت سنج دیجیتال ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

ضخامت سنج ساعتی ورکا

4,300,000 تومان

فروش ضخامت سنج ساعتی ورکا-werka

قیمت ضخامت سنج ساعتی ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات ضخامت سنج ساعتی ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

گیج داخل سیلندر ورکا

9,900,000 تومان

فروش ساعت-گیج داخل سیلندر ورکا-werka

قیمت گیج داخل سیلندر ورکا

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد   مشخصات ساعت -گیج داخل سیلندر ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)