روغن آب صابون وییر VIYER

روغن آب صابون تراشکاری وییر

روغن آب صابون چیست؟

روغن آب صابون وییر محلولی است که برای روانکاری و خنک کردن سطوح و قطعات فلزی هنگام عملیات تراشکاری، سوراخ کاری، قلاویزکاری، مته کاری استفاده میشود.این محلول با آب مخلوط می شود و از خوردگی و زنگ زدگی فلز جلوگیری می کند.
سنتر تراش نماینده فروش انواع روغن آب صابون و پودر آب تراش می باشد