در حال نمایش 4 نتیجه

دستگاه قلاویز تیز کن مدل-T20

فروش دستگاه قلاویز تیز کن مدل-T20

دستگاه قلاویز تیز کن چیست؟

دستگاه قلاویز تیز کن جهت تیز کردن قلاویز های کند شده مورد استفاده قرار میگیرد.قلاویز تیز کن مدل های مختلفی داشته و نوک و شیار قلاویز های مستقیم و مارپیچ را در سایز های مختلف تیز می کند. و اما قابلیت فوق العاده دستگاه قلاویز تیز کن ما اینه که دیگر نیازی به اپراتور فنی نیست و هر شخصی می تواند از آن استفاده کند
سنتر تراش نماینده فروش انواع دستگاه های قلاویز تیز کنی  در سایز های مختلف می باشد

ما تمامی دستگاه ها را با 6 ماه ضمانت موتور به مشتریان خود ارائه میدهیم

تمامی قطعات و لوازم مصرفی دستگاه به همراه سنگ ها موجود می باشد

دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TMS20

فروش دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TMS20

دستگاه قلاویز تیز کن چیست؟

دستگاه قلاویز تیز کن جهت تیز کردن قلاویز های کند شده مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه مدل های مختلفی داشته و نوک و شیار قلاویز های مستقیم و مارپیچ را در سایز های مختلف تیز می کند. اما قابلیت فوق العاده دستگاه قلاویز تیز کن ما اینه که دیگر نیازی به اپراتور فنی نیست و هر شخصی می تواند از آن استفاده کند
سنتر تراش نماینده فروش انواع دستگاه های قلاویز تیز کنی در سایز های مختلف می باشد

ما تمامی دستگاه ها را با 6 ماه ضمانت موتور به مشتریان خود ارائه میدهیم

تمامی قطعات و لوازم مصرفی دستگاه به همراه سنگ ها موجود می باشد

دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TS20

فروش دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TS20

دستگاه قلاویز تیز کن چیست؟

دستگاه قلاویز تیز کن جهت تیز کردن قلاویز های کند شده مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه مدل های مختلفی داشته و نوک و شیار قلاویز های مستقیم و مارپیچ را در سایز های مختلف تیز می کند. و اما قابلیت فوق العاده دستگاه قلاویز تیز کن ما اینه که دیگر نیازی به اپراتور فنی نیست و هر شخصی می تواند از آن استفاده کند
سنتر تراش نماینده فروش انواع دستگاه های قلاویز تیز کنی در سایز های مختلف می باشد

ما تمامی دستگاه ها را با 6 ماه ضمانت موتور به مشتریان خود ارائه میدهیم

تمامی قطعات و لوازم مصرفی دستگاه به همراه سنگ ها موجود می باشد.

دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TS42

فروش دستگاه قلاویز تیز کن مدل-TS42

دستگاه قلاویز تیز کن چیست؟

دستگاه قلاویز تیز کن جهت تیز کردن قلاویز های کند شده مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه مدل های مختلفی داشته و نوک و شیار قلاویز های مستقیم و مارپیچ را در سایز های مختلف تیز می کند.و اما قابلیت فوق العاده دستگاه قلاویز تیز کن ما اینه که دیگر نیازی به اپراتور فنی نیست و هر شخصی می تواند از آن استفاده کند  
سنتر تراش نماینده فروش انواع دستگاه های قلاویز تیز کنی در سایز های مختلف می باشد

ما تمامی دستگاه ها را با 6 ماه ضمانت موتور به مشتریان خود ارائه میدهیم

تمامی قطعات و لوازم مصرفی دستگاه به همراه سنگ ها موجود می باشد