در حال نمایش 3 نتیجه

الماس-اینسرت برش دو سر 3میل N123E2-0300-0002-GF 1125سندویک

1,200,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123E2-0300-0002-GF 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر 6 میل N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

1,100,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سرN123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123K2-0600-0004-GM 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد

الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

1,000,000 تومان

فروش الماس برش-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

قیمت الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ الماس-اینسرت برش دو سر N123F2-0250-0002-GF 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش وارد کننده انواع اینسرت های برش دو سر سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت واراداتی ارائه میگردد