کولیس پایه دار دیجیتالی ورکا

15,000,000 تومان

فروش انواع کولیس پایه دار دیجیتال (ارتفاع سنج) ورکا-werka

قیمت کولیس پایه دار دیجیتال ورکا

کولیس پایه دار چیست؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)
 

کولیس پایه دار ساعتی ورکا

7,800,000 تومان

فروش انواع کولیس پایه دار ساعتی (ارتفاع سنج) ورکا-werka

قیمت کولیس پایه دار ساعتی ورکا

کولیس پایه دار چیست؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس پایه دار ساعتی  ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)

کولیس پایه دار ورکا

10,500,000 تومان

فروش انواع کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) ورکا-werka

قیمت کولیس پایه دار چقدر است؟

سنتر تراش نماینده فروش محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان می باشد تمامی محصولات اندازه گیری ورکا-VERKA آلمان با برگه کالیبراسیون معتبر و 6 ماه ضمانت کالیبره به مشتریان ارائه میگردد
مشخصات کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) ورکا -VERKA آلمان در بخش توضیحات (پایین صفحه)