شرایط پرداخت :

در صورت نیاز به فاکتور رسمی، پیش فاکتور صادر شده و خدمت مشتریان عزیز ارائه می شود و بعد از پرداخت وجه، فاکتور اصلی و محصول تحویل شما قرار میگیرد. همچنین عزیزانی که در شهرستان هستند پیش فاکتور به صورت PDF ارسال شده و فاکتور اصلی به همراه محصول ارسال می شود.