در حال نمایش 3 نتیجه

الماس برش-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

870,000 تومان

فروش الماس-اینسرت برش یک طرفه N151.400-5E 4125 سندویک

قیمت الماس برش 4 میلی متر

برای مشاهده کاتالوگ اینسرت برش 4 میلی متر سندویک

کلیک کنید

سنترتراش واردکننده انواع اینسرت های تراشکاری سندویک می باشد.تمامی اینسرت ها به قیمت وارداتی عرضه میگردد

الماس-اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

990,000 تومان

فروش الماس-اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

قیمت الماس- اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک

برای دانلود کاتالوگ اینسرت برش یک طرفه 5 میل N151.2-500-4E 1125 سندویک کلیک کنید

سنتر تراش واردکننده انواع اینسرت های برش یک طرفه سندویک می باشد.تمامی اینسرت ها به قیمت وارداتی ارائه میگردد
 

اینسرت برش یک طرفه N151.2-200-4E 1125 سندویک

1,400,000 تومان

فروش الماس برش- اینسرت برش یک طرفه سایز 2 -N151.2-200-4E 1125

قیمت اینسرت برش- الماس برش 2 میل سندویک

برای مشاهده کاتالوگ اینسرت برش کلیک نمایید

سنتر تراش وارد کننده  انواع اینسرت های تراشکاری سندویک می باشد.تمامی الماس ها به قیمت وارداتی عرضه میگردد